Vi har nok alle kendskab til horoskoper. De kan læses hver dag i adskillige ugeblade, på hjemmesider osv. De fleste mennesker er nok stødt på et horoskop på den ene eller den anden måde i løbet af deres liv, men hvad er et horoskop egentlig? Kort beskrevet er et horoskop en tegning, eller en kortlægning, over hvordan planeterne i vores solsystem står på et givet tidspunkt og sted, set her fra jorden. Horoskoper kan laves for mange forskellige formål. Typisk laver man et horoskop for en persons fødsel, altså et personligt horoskop, som siger noget om denne persons liv. Det mest populære at lave horoskoper for er:

 • Begivenheder
 • Virksomheder
 • Kæresteforhold
 • Husdyr

Men der kan laves horoskoper for alt med en fødsel eller et starttidspunkt.

Hvad er et horoskop?

I horoskopet er jorden i centrum. Om jorden har vi så de 12 stjernetegn, som vi alle har kendskab til. De 12 stjernetegn er fordelt i en cirkel. Denne cirkel kaldes Ekliptika i astrologien. Et stjernetegn udgør hver af de 12 dele af Ekliptika. Ekliptika er en cirkel på himmelkuglen som solen, set fra jorden, ser ud til at bevæge sig langs i løbet af et år. Der er 365 dage på et år og 360 grader i en cirkel, og derfor ”bevæger” solen sig knap en grad hvert døgn i forhold til baggrundsstjernerne set fra jorden. På et år udgør denne meget langsomme bevægelse af solen i forhold til baggrundstjernerne altså en komplet cirkel på himmelkuglen. Ud fra fødselstidspunkt og sted dannes der et hussystem, der med stjernetegnet deler cirklen op i fire kvadrater og igen i 12 huse. Solsystemets ti såkaldte planeter placerer sig rundt i den her cirkel alt afhængig af tidspunktet for horoskopet. Den sidste grundlæggende komponent i horoskopet er aspekterne mellem planeterne og akserne. De tegnes typisk op med grønne og røde streger og visser de specifikke vinkelafstande mellem planeterne. Nu er horoskopet lagt og klar til tolkning.

Der er altså fire grundlæggende komponenter som skal hænge sammen for, at et horoskop er lagt og klar til tolkning:

 1. De tolv stjernetegn fordelt i en cirkel
 2. Et hussystem, der sammen med stjernetegnene, danner fire kvadrater og 12 huse til hvert stjernetegn
 3. De ti planeter i solsystemet placeret rundt om cirklen
 4. Aspekterne mellem planeter og akserne i cirklen

Stjernetegnets funktion i et horoskop

Hvis vi holder os ved Ekliptika og dets forståelse, så idet solen bevæger sig igennem Ekliptika, så kommer solen forbi alle de 12 stjernetegn, man kan være født i. Vi kan alle sige, hvad vores stjernetegn er. At være født i et bestemt stjernetegn betyder blot, at solen på ens fødselstidspunkt stod i det pågældende stjernebillede på himlen på sin årlige ”bevægelse” langs Ekliptika. Det er den astrologiske forklaring på, hvorfor vi alle har et stjernetegn, og hvorfor stjernetegnet er afhængigt af vores fødselsmåned. Er du f.eks. født i midten af august, er du født i løvens stjernetegn. Hvis du derimod er født i slutningen af januar, er dit stjernetegn vandmanden. De 12 forskellige stjernetegn, deres tilknyttede periode i kalenderåret samt deres grader i Ekliptika er følgende:

 1. Vædderen     –     21. marts – 19. april.     –     1° – 30°
 2. Tyren     –     20. april – 21. maj.     –     31° – 60°
 3. Tvillingerne     –     22. maj – 21. juni.     –     61° – 90°
 4. Krebsen     –     22. juni – 22. juli.     –     91° – 120°
 5. Løven     –     23. juli – 22. august.     –     121° – 150°
 6. Jomfruen     –     23. august – 22. september.     –     151° – 180°
 7. Vægten     –     23. september – 22. oktober.     –     181° – 210°
 8. Skorpionen     –     23. oktober – 22. november.     –     211° – 240°
 9. Skytten     –     23. november – 21. december.     –     241° – 270°
 10. Stenbukken     –     22. december – 19. januar.     –     271° – 300°
 11. Vandmanden     –     20. januar – 18. februar.     –     301° – 330°
 12. Fiskene     –     19. februar – 20 marts.     –     331° – 360°
Andre læste:  Sådan tager du de store beslutninger

Stjernetegnene har deres navne efter de stjernebilleder, der i antikkens Grækenland lå indenfor de respektive pladser i Zodiac.

Horoskopet og stjernetegnets oprindelse

Stjernetydning er noget, der kendes til i mange forskellige kulturer. De første klare beviser på brugen af astrologi er fra år 3000 før Kristus. Dengang brugte man bl.a. astrologien til at bestemme, hvornår det var mest frugtbart at så afgrøder på marken, eller hvornår det tydede bedst at drage i krig. Stjernerne blev også brugt til f.eks. at vejlede familier i, hvornår det er bedst at blive gift for at sikre et langt og lykkeligt ægteskab. Man har simpelthen levet efter de forudsigelser, stjernerne menes at kunne levere. Stjernetydningen blev mere detaljeret og forfinet i sit brug omkring 1000 år før Kristus, da stjernehjulet blev opfundet i Babylon i Irak. Stjernehjulet er en skitseret version af, hvad der i dag kaldes, Ekliptika indenfor astrologien. Hjulet startede som et koordinatsystem over himlen og består af en cirkel med 12 inddelinger, hver på 30 grader. De 12 inddelinger er de 12 stjernetegn, vi kender.

De forskellige horoskoper

En astrolog kan tyde de enkelte inddelinger af ”hjulet” beskrevet i forrige afsnit. Dette hjul, kaldet Ekliptika i dag, bruges til at aflæse, hvordan stjernetegnet forholder sig i forhold til planeterne på himlen. Ud fra dette, kan man læse, hvilke påvirkninger, der er af stjernetegnet på et givent tidspunkt. Det er sådan, at horoskoper lægges, og da planeterne skifter position hele tiden, sker der dermed også ændringer i horoskoperne hele tiden. Der er fire former for horoskoper at følge med i:

 1. Dagshoroskoper
 2. Ugehoroskoper
 3. Månedshoroskoper
 4. Årshoroskoper

Hvad kan et horoskop bruges til?

Brugen af horoskop deles op i to områder:

 1. Grundtolkning:

Grundtolkningen bruges til at beskrive en persons personlighed. Det vil sige en persons grundlæggende træk, og hvordan de fungerer sammen med andre mennesker. Det er også muligt at beskrive, hvordan en person kommunikere, elsker, relaterer, arbejder og generelt fungerer i hverdagen. Derudover, er det også værd at beskrive en persons livsområder. Det kan være hjem, familie, parforhold, karriere, uddannelse, ressourcer osv. Det er også muligt, at se hvordan dit stjernetegn kan sættes op imod andres. Det er nemlig også muligt at tolke, hvordan forskellige evner samt livsområder spiller sammen eller udfordrer hinanden. Man kan altså ud fra horoskopet se en persons indre og ydre konflikter, og dermed se hvilke evner, man kan trække på i livet. Man kan sammenligne denne beskrivelse med et brætspil: en person har forskellige brikker at spille med i sit liv, dermed er en persons spilleplade udformet, og det er dermed forudset, hvad der sker, hvis forskellige personers brikker sættes i spil.

 1. Prognose:
Andre læste:  5 slangord som du bør kende i 2019

Den anden brug af horoskopet, nemlig den astrologiske prognose, bruges til at se, hvordan horoskopet bliver påvirket i løbet af livet. Man kan se, hvornår forskellige livsområder bliver udfordret eller omvendt, hvornår de derimod er i fokus. Dygtige astrologer kan altså komme med ret så præcise forudsigelser af, hvad der kommer til at ske i dit liv.

Er der en sammenhæng mellem dit stjernetegn, og hvordan du er som person?

De 12 stjernetegn kendetegner hver især en bestemt ”type” af person, men først og fremmest inddeles de i tre grupper kaldet de tre dynamikker. De tre dynamikker afspejler tre forskellige tilgange til livet. De kan også kaldes for handlingsmønstre. De tre dynamikker, samt hvilke stjernetegn de indeholder, er:

 1. Kardinal: Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken
 2. Fast: Tyren, Løven, Skorpionen og Vandmanden
 3. Bevægelig: Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene

Personer med stjernetegn under kardinal kan beskrives som igangsættende og styrende individer. Et fast individ ses ofte at være vedholdende og bevarende, og et bevægeligt individ ses gerne at være fleksibel og påvirkelig. Hvis man sætter sig for at lære mere om sit stjernetegn, skulle man gerne kunne lære sig selv bedre at kende. Mange mennesker bruger astrologien som en guideline i hverdagen. Vores stjernetegn skulle vise os vores gode og vores dårlige sider. For hvert stjernetegn er der kendetegnende styrker, talenter og væremåder. Mange mennesker oplever, at deres stjernetegn gør det klart, hvorfor man er, som man er. Det kan f.eks. være, hvorfor man reagerer på en bestemt måde i en bestemt situation. Man kan altså opnå en større forståelse for egen og andres adfærdsmønstre.

Astrologiske fakta

Hvis du tænker på Ekliptika igen, og dens funktion og ”bevægelse” i løbet af et år som beskrevet tidligere. Hvis det var muligt at se baggrundsstjernerne samtidig med solen, ville man direkte kunne se solen stå i det pågældende stjernetegn på fødselstidspunktet. Det vil altså sige f.eks. hvert år på din fødselsdag. Grunden til, at vi ikke kan, er fordi mange stjerner bliver blændet af solen og den blå himmel. Det er altså faktuelt korrekt, at ens stjernetegn er på himlen i den måned, man har fødselsdag. Højden af Ekliptika over horisonten ændres hele året pga. hældningen af jordens omdrejningsakse på 23,5 grader i forhold til aksen for jordens omløb omkring solen. Denne hældning er årsagen til, at årstiderne skifter. Dagene er eksempelvis længere end nætterne om sommeren, og om vinteren er det omvendt. Dette er altså, fordi størstedelen af Ekliptika ligger over horisonten om sommeren, hvorimod om vinteren ligger størstedelen af Ekliptika mere under horisonten.

Author

Skriv en kommentar